Jag heter Maria Svensson och har genomgått en 2-årig mediumutbildning i Uppsala hos MariaTherese Bohman Agerhill. Jag har även gått ett helt år på cirklar för att utveckla min intuition innan jag startade mediumutbildningen och numera driver jag Själglans tillsammans med två andra där vi genomför intuitionscirklar, meditationskvällar och föreläsningar.

Jag håller också på utbildar mej inom fysiskt mediumskap genom trans - jag har gått kurser hos Camilla Elfving i Stockholm, Moira Hawkins från England samt Minister Simone Key från Arthur Findley College i England. Fysiskt mediumskap innebär att man bjuder in en andekontakt i kroppen och kan på så sätt (efter mycket träning - vi pratar åratal) ändra både röst och kroppsspråk. Andevärlden kan också välja att visa sig med överskuggningar över mitt ansikte, s k transfiguration. Det man i nybörjarstadiet ägnar sig åt när det gäller trans är att andevärlden blandar sina energier med mediumets energier och på så sätt uppnår man en lätt trans och kan förmedla budskap från guider och anhöriga. 

Den mediala gåvan har jag alltid haft med mig men inte låtit den blomma ut förrän nu. Jag vill hjälpa och förmedla andevärldens kontakter till deras anhöriga och jag vill att detta ska vara naturligt och något att välkomna in i sitt liv. Det är en naturlig del av oss och det är självklart att våra anhöriga på den andra sidan vill komma till tals och hjälpa och vägleda oss igenom livet på den här sidan. Andevärlden kommunicerar med oss genom våra sinnen (smak, känsel, doft, bilder) och som medium är man där för att hjälpa och förmedla budskap till deras anhöriga. Jag kan inte som medium bestämma vilken andekontakt som ska komma fram vid en privatsittning, det ligger utanför ett mediums kontroll. Det är andevärlden som bestämmer vem och vilka som ska komma och vilka budskap som ska förmedlas.  

Nu är jag också diplemerad Healer - har utbildat mej hos MariaTherese Bohman Agerhill och Ulf Bohman. 

Du är varmt välkommen att kontakta mig för en privatsittning, telefonsittning eller en seans.

Uppgifter om hur du kommer i kontakt med mig finns under kontaktsidan.