Kronchakra: Kontakt med universum, andlighet

Pannchakra: ”Tredje ögat”, kunskap, visdom, intelligens, normal begåvad,

Halschakra: Kommunikation. Att tala, göra sig hörd men även att lyssna och förstå.

Hjärtchakra: Att ta emot och ge kärlek. Att kunna uttrycka kärlek, medlidande.

Solar Plexus eller magchakra: Självförtroende. Egot. Självkänsla. Jaget.

Navelchakra: Sexualitet och relationer. Känslor.

Rotchakra eller baschakra: Grundläggande behov, men även att känna att man har rätt att vara här.